• Budova
  • Volejbal 1
  • F 1
  • Kurty 1
  • F 2

Poděkování starosty

Starosta obce děkuje všem členům za vzornou reprezentaci, bohatou činnost v minulém roce, zejména za práci nejmenší mládeži. Pro další období přeje hodně úspěchů jak sportovních, tak osobních. Aby se podařilo dosáhnout úspěchů dle Vašich přání a představ fanoušků. A aby veškerá činnost všech oddílů i nezařazených členů přinášela radost a spokojenost jak Vám, tak co nejširší veřejnosti.

Ing. Jaroslav Smolka,
starosta obce Vřesina