• Budova
  • Volejbal 1
  • F 1
  • Kurty 1
  • F 2

Šlápota 2016

Děkuji všem členům TJ i jejím rodinným příslušníkům za organizaci a obsluhu při akci "Šlápota 2016" i za velmi výbornou spolupráci s kulturní komisí obce Vřesina v čele s Janou Šandalovou.

Lubomír Mrkva,
předseda TJ Vřesina